GRAFIKA JAKŠIĆ

napravite razliku danas, da promenite sutra
make a difference today, to change tomorrow

GRAFIČKI DIZAJN
GRAPHIC DESIGN

Tamo gde se
Vaše ideje kreiraju

Where your ideas
are being created

PRIPREMA ZA ŠTAMPU
PREPRESS

Tamo gde se kreacije
spremaju da postanu stvarnost

Where creations are getting
prepared to become reality

ŠTAMPA
PRINTING

Tamo gde su Vaše
ideje postale stvarnost

Where your ideas
become reality

IZDAVAŠTVO
PUBLISHING

Tamo gde Vaše
misli postaju književna dela

Where your thoughts
become literary works

REFERENTNA LISTA | REFERECE LIST

KONTAKT | CONTACT

Za više informacija nas možete kontaktirati
For more infromation please contact us

Close Menu